Informacja o Fundacji Oboe Art

 

Fundacja Oboe Art została założona w Zakopanem w r. 2005 przez oboistę Kazimierza Dawidka. Jego działalność koncentrowała się dotychczas w Niemczech i miała na celu popularyzacje Europejskiej Szkoły Obojowej w Koblencji nad Renem. W r. 2015 Fundacja otrzymała do dyspozycji Wille DARO w Zakopanem, gdzie powstaje obecnie Dom Pracy Twórczej (Art Residence). Tutaj będą organizowane będą dalsze projekty mające na celu realizacje celów statutowych.   Cele to szeroko pojęta popularyzacja instrumentu obój, działalność oświatowa, koncertowa, pedagogiczna i wydawnicza.  

Cele Fundacji

1. Popularyzacja instrumentu obój poprzez działalność oświatową, koncertową, fonograficzna i edukacyjną.

2. Wspieranie działalności Europejskiej Szkoły Obojowej.

3. Ujednolicenie i synteza systemów uczenia.

4. Stworzenie uniwersalnej metodyki opartej na różnych szkołach narodowych.

5. Wykonawstwo i popularyzacja współczesnej literatury obojowej.

6. Organizacja kursów i konkursów mistrzowskich.

7. Działalność wydawnicza.

8. Wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki.

9. Pielęgnowanie rodzinnych tradycji muzycznych poprzez działalność Willi Daro w Zakopanem jako domu pracy twórczej (Art Residence)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

1. Organizację koncertów, imprez muzycznych, warsztatów i kursów muzycznych.

2. Finansowanie działalności Europejskiej Szkoły Obojowej.

3. Wspieranie działalności solistów i zespołu kameralnego wykonującego dzieła w obsadzie z obojem.

4. Wspieranie kompozytorów piszących na obój.

5. Edycję zapisów fonograficznych dzieł skomponowanych na obój lub z jego udziałem.

6. Przyznawanie stypendiów młodzieży uczącej się na cele edukacyjne.

7. Przyznawanie nagrody Europejskiej Szkoły Obojowej i członkostwa honorowego dla twórców lub    

    zasłużonych popularyzatorów muzyki obojowej.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i publicystycznej